PÅMELDING TIL OCEAN SPACE RACE 2022

Ocean Space Race vil foregå fra 10.–11. mars 2022. Påmeldingen til Ocean Space Race 2022 starter 1. november 2021 kl. 08.00. 

 

Påmeldingen vil foregå:

 

1.–16. nov. 2021

1.–16. jan. 2022 (kun for skoler som allerede er påmeldte)

 

Det blir tillatt å melde på maksimalt to konkurransegrupper per konkurranseklasse: Skipsdesigneren, Åpen, Vindturbin og Havforskeren, per skoleklasse. Dersom antall påmeldte konkurransegrupper og antall deltakere per 16.november 2021 gir rom for flere konkurranesgrupper og deltakere per skole, vil det bli sendt informasjon om dette til de påmeldte skolene.

 

Innleveringsfristen for rapporter er søndag 20. februar for alle konkurranseklasser.

 

Reisestøtte

Alle deltakere tilbys reise- og oppholdsstøtte pålydende kr 400,- pr. hode. For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad i etterkant av arrangementet.

 

Dere må dokumentere utgiftene med orginalkvitteringer som dere limer inn på A4-ark og skanner til et PDF-dokument, som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen.

 

Husk bankkontonummer, fødselsdato ved bruk av privat bankkonto, fylkeskommunens organisasjonsnr. og eventuelle merknader mhp. utbetalingen. 

 

Søknaden sender dere inn helst elektronisk til e-post: Hillevi Strand <hillevi.strand@ntnu.no>.

 

Hvis e-post ikke er et alternativ, kan dere sende søknaden via luftpost til NTNU Institutt for marin teknikk, ved Hillevi Strand, 7491 Trondheim.

Påmelding til Ocean Space Race
Vi jobber aktivt med å rekruttere jenter til teknologiske studier og ønsker å vite hvor mange jenter som er påmeldt.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen. Denne omvisningen foregår dagen før konkurransedagen.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen. Denne omvisningen foregår dagen før konkurransedagen.
Vanligvis vil det bli gjort filmopptak fra OSR og tatt gruppebilder av konkurransegruppene. Vennligst svar Ja eller Nei til offentlig publisering av film og gruppebilder i etterkant av konkurransen.
Vi trenger postadressen til skolen for å kunne sende ut nødvendig materiell ifm konkurranseklassen "Den unge Skipsdesigneren" og "Den Unge Havforskeren"