Støttelitteratur til Vindturbin

Hvor stor effekt kan vi maksimalt få ut av vindmøllen? 

Forutsetninger/forenklinger

Foilets kordelengde som funksjon av radius 

Designprosedyre 

Statistisk beskrivelse av vind 

Tips :

  • Sett "airfoils shape" til "Plate".
  • Angrepsvinkel (Angle) har du allerede i beregningene (β)
  • Krumningen (Camber) kan du regne når du vet kordelengde og rør-diamter.