Åpen Klasse

Viktig informasjon om rapporten

 • Forsiden på rapporten skal ha: Gruppenummer, skolenavn og navn på gruppedeltakerne.
 • Formatet på rapporten må være i PDF. Word godkjennes ikke! Ved forsinket innlevering av rapporten, vil det bli 2 poeng i trekk per dag på overtid.
 • Rapporten må dokumentere hva dere har gjort, hva dere har ønsket å undersøke, presentere resultater og diskutere funnene. Rapporten vil bli gjennomgått av juryen, en gruppe eksperter innen elektronikk og teknologi. 
 • Juryen vil ta en samtale om prosjektet med hvert lag på konkurransedagen.
 • Vi oppfordrer lærerne til å sende inn elevenes rapporter.        

Leveringsfrist for rapporten er innen utgangen av mandag 20. februar.                    

Rapporten sendes på epost til: Hillevi Strand <hillevi.strand@ntnu.no>   

 

Dokumentasjon av prosessen og gruppebilder

 • Det skal sendes inn bilde av båten og bilde av gruppa sammen med rapporten separat. Dette vil brukes til en åpningsfilm om alle lagene på konkurransedagen og i profileringen av Ocean Space Race.
 • Film prosess og gruppearbeid underveis og sett sammen til en liten film (maks 20 sek.) som kan brukes til åpningsfilm av lagene under selve konkurransedagen og til profileringa av Ocean Space Race ellers.

 

Valg av tema

Temaet for prosjektet må være relatert til «den marine bransjen». Her er det muligheter med for et historisk perspektiv eller dere kan være innovative og komme med en gründeride.

 

Dersom dere er i tvil om dere vil kunne delta, så ta kontakt.

 

 Rapporten må dokumentere hva dere har gjort, hva dere har ønsket å undersøke, presentere resultater og diskutere funnene. Rapporten vil bli gjennomgått av juryen, en gruppe eksperter innen elektronikk og teknologi.

 

 Rapporten vil bli vurdert etter følgende 10 kriterier (i den grad de er relevante for oppgaven/aktuell konstruksjon):

1. Beskrivelse av intensjonen for ny teknologi/konsept, sammenligning mot eksisterende teknologi/løsning.

2. Vurdering av nytteverdi, bruksområde, teknologisk og økonomisk potensiale etc.

3. Presentasjon av design, arbeidstegninger, dimensjoner, materialvalg.

4. Teori i tilknytning til design, aktuelle tekniske beregninger, veivalg.

5. Måloppnåelse i forhold til intensjon, foretatte utprøvinger, tester etc.

6. Er det mulig å realisere prosjektet i virkeligheten? Utfordringer, veien videre for verifikasjon av konsept.

7. Kort beskrivelse av byggeprosessen (maks tre sider med tekst og bilder).

8. Presentasjon av innhold og layout for presentasjonsplakat for prosjektet, og eventuell demonstrasjon.

9. Rapportkvalitet og referanser: Orden, innholdsliste, fine illustrasjoner, figurer og tabeller, ryddig bruk av formler og tall, god lesbarhet

10. Kvalitet i konklusjoner og beslutninger, gjenspeiling av interesse og engasjement.

 

A2 plakat og info om uttesting

I tillegg til rapporten, skal det leveres en plakat i A2-format som beskriver ideen. Den må medbringes til konkurransedagen som en del av presentasjonen av prosjektet.

 

Avhengig av type modell bør en tenke igjennom hvordan modell/konsept kan demonstreres; i basseng, på tilrettelagt podium eller annet. Informasjon om dette må leveres sammen med rapporten.

 

Evalueringen blir langt mer individuell i denne klassen kontra de andre, vi ønsker ikke en rigid kriterieliste, men snarere at juryen vurderer hvert bidrag individuelt. 

 

Framvisning og utstilling

På dagen Ocean Space Race avvikles må dere ta med modellen dere har utviklet, samt plakaten som beskriver prosjektet.

 

Begrensning på en eventuell krengetest

Vi gjør oppmerksom på at krengetesten har en begrensning i forhold til dimensjonene på konstruksjonen. Testtanken har en bredde på 60 cm og lengde på 90 cm. Hvis det faller seg naturlig, og det er ønskelig å utføre en krengeprøve, må dette kravet overholdes.

 

Her er noen temaer til inspirasjon:

 • Havbruksnæringen, merd/service
 • Offshore teknologi
 • Undervannsfartøy, ROV
 • I fremtiden vil Norge dyrke tare i fullskala
 • Historiske seilskuter eller vikingskip
 • Nye marine ressurser, hvordan møte fremtidens matbehov ved en voksende verdensbefolkning.
 • Restråstoff: i dag kastes mye av fisken. Kan restene brukes til noe? Se APROPOS-prosjektet.
 • Marin forsøpling er et økende problem.
 • Produksjon av energi fra havet
 • Autonom/ubemannet transport
 • Grønn transport