Program og tider for de ulike delene

 

Program for «Den unge skipsdesigneren»

Gjennomføre fartstest, manøvrerings- og stabilitetstest.

 

Farts- og manøvreringstest vil foregå i Havbassenget, mens stabilitetstest vil foregå i et testkar ved siden av førstehjelpsstasjonen.

 

I Havbassenget vil deltakerne først kjøre fartstest, deretter gå rett til manøvreringstest som er i banen ved siden av. For å spare tid, bes deltakerne om å gå rett fra farts- til manøvreringstest. Deltakerne ser i tabellen under hvor de skal starte.

 

 

TID

Fartsprøve og manøvrering

Stabilitet

Konk. gruppe nr.

Konk. gruppe nr.

 

 

09.15–10.30

Gruppe B

5, 6

15, 16

7, 8

17, 18

13, 14

19, 20

15, 16

5, 6

17, 18

7, 8

19, 20

13, 14

 

 

10:30–11:45

Gruppe A

1, 2

42, 11

3, 4

12

9, 10

1, 2

42, 11

3, 4

12

9, 10

11:45

Forflytning til Vrimlehallen for lunsj kl. 12:00-12:50

 

Program for klassen «Vindturbin»

Vindturbinene skal gjennomføre to ulike tester som står grundigere beskrevet her. Her følger en forsøksvis tidsplan for utføring av testene. 

 

Konkret tidspunkt er ikke definert, bare rekkefølgen på gruppene. Gruppene skal også kort fortelle om sin løsning for juryen i løpet av konkurransedagen. Det vil skje i tidsperioden for den gitte storgruppen A eller B. 

 

TID

Vindturbin

Konk. gruppe nr.

10:30–11:45

Gruppe A

21

22

11:45

Forflytning til Vrimlehallen for lunsj kl. 12:00-12:50

 

Program for klassen «Havforskeren» og «Åpen klasse»

I år skal gruppene i kategoriene «Havforskeren» og «Åpen klasse» kort fortelle om sin løsning for juryen i løpet av konkurransedagen. Dette skjer i Havbassenget mens konkurransene i Havbassenget pågår. Her er en tentativ tidsplan for presentasjonene:

 

 

 

TID

 

Havforskeren og Åpen klasse

Klokkeslett

Konk. gruppe nr.

 

 

 

09.15–10.30

Gruppe B

Kl 09:45

32

Kl 09:50

33

Kl 09:55

34

Kl 10:00

35

Kl 10:05

37

Kl 10:10

38

Kl 10:15

39

Kl 10:20

40

 

 

 

10:30–11:45

Gruppe A

Kl 11:00

29

Kl 11:05

28

Kl 11:10

27

Kl 11:15

26

Kl 11:20

25

Kl 11:25

24

Kl 11:30

31

Kl 11:35

30

11:45

Forflytning til Vrimlehallen for lunsj kl. 12:00-12:50

 

Program for omvisninger

Møt opp i samsvar med tidsplanen i programmet. 

 

Tallet etter bokstaven på klistrelappen forteller deg hvilken gruppe du tilhører. Se etter skiltet med dette nummeret når du skal finne omvisningsgruppe. 

 

GRUPPE 1

GRUPPE 2

GRUPPE 3

GRUPPE 4

GRUPPE 5

GRUPPE 6

 

Kahoot

 

Motorlaben

Tung-laben

 

Slepetanken

 

Lilletanken

 

Kjelleren

 

Motorlaben

Tung-laben

 

Slepetanken

 

Lilletanken

 

Kjelleren

 

Kahoot

 

Tunglaben

 

Slepetanken

 

Lilletanken

 

Kjelleren

 

Kahoot

 

 

Motorlaben

 

Slepetanken

 

Lilletanken

 

Kjelleren

 

Kahoot

 

 

Motorlaben

 

Tunglaben

 

Lilletanken

 

Kjelleren

 

Kahoot

 

 

Motorlaben

 

Tunglaben

Slepe-tanken

 

Kjelleren

 

Kahoot

 

 

Motorlaben

 

Tung-laben

Slepe-tanken

 

Lilletanken

 

Deltakerliste Ocean Space Race 2022

Påmeldte videregående skoler/ vidaregåande skuler

 

DEN UNGE SKIPSDESIGNEREN

KONK.

GRUPPE

 

SKOLENS NAVN

ANTALL ELEVER

ANTALL LÆRERE

 

KONTAKTLÆRER

OMVISNINGSGRUPPE (ANT PLASSER)

11, 12

Kongsberg

26

2

Wegard Skistad

A-6

3, 4

Elvebakken

15

1

Peter Isachsen

A-1

9, 10, 42

Lørenskog

35

2

Liv Aanesland Arlander

A-5 (21 stk)

A-2 (8 stk)

A-3 (8 stk)

1, 2

Jessheim

28

2

Ole Andreas Isager

A-2 (15 stk)

A-3 (15 stk)

13, 14, 15

Spjelkavik

24

2

Eirik Christiansen

B-4

16, 17, 18

Stord

7

1

Ingvild Kannelønning

B-5

19, 20

Vestby

14

2

Elisabeth Kjøle

B-5

5, 6

7, 8

Trondheim Katedralskole

12

1

Ane Kjersti Vie

B-1

 

7, 8

Haram

11

1

Arild Haddal

B-1

HAVFORSKEREN

KONK

GRUPPE

 

SKOLENS NAVN

ANTALL ELEVER

ANTALL LÆRERE

 

KONTAKTLÆRER

OMVISNINGSGRUPPE (ANT PLASSER)

24

Elvebakken

15

1

Peter Isachsen

A-1

30, 31

Skien

 

 

Thor Inge Hansen

 

32, 33, 34, 35

Strinda A

14

1

Frode Solskjær

B-3

37, 38, 39, 40

Strinda B

 

14

1

Bendik S. Aanesen

B-2

VINDTURBIN KLASSE

KONK.

GRUPPE

 

SKOLENS NAVN

ANTALL ELEVER

ANTALL LÆRERE

 

KONTAKTLÆRER

OMVISNINGSGRUPPE (ANT PLASSER)

21

Vadsø

3

1

Tobias Jensenius

A-1

22

Elvebakken

15

1

Peter Isachsen

A-1

ÅPEN KLASSE

KONK

GRUPPE

 

SKOLENS NAVN

ANTALL ELEVER

ANTALL LÆRERE

 

KONTAKTLÆRERE

OMVISNINGSGRUPPE (ANT PLASSER)

25, 26, 27, 28, 29

Bergen Katedralskole

14

2

Are Norhagen, Asle Festø

A-4