Konkurranseregler «Vindturbin»

Deltakerne i denne klassen skal gjennom to tester:

 

Alle konkurranseklassene vil bli vurdert av juryen på kreativitet og finish. Juryen vil gå rundt i Havbassenget og se på modellene (både båter, vindmøller, havmåling og åpen klasse) og gi poeng. Det tildeles opp til 10 poeng basert på hvor godt skipets skrog er konstruert for å ta seg fram i vannet, samt kreativitet i utformingen av overbygg.

 

I Åpen klasse vil også publikum kunne bidra til scoren ved å stemme fram den konkurransegruppen de mener har kommet opp med den beste ideen eller som har den beste finishen. Det tildeles også her 10 poeng, der både juryens og publikums stemmer vil bidra til å avgjøre scoren.

 

1. Produsert effekt

Vindturbinen vil bli utsatt for vind i en hastighet på 6 m/s. Den produserte effekten vil bli målt, ved at en hastighetsregulert vifte vil sørge for at vinden ved testing er på 6 m/s inntil vindturbinen.

 

Dere stiller med en last med selvvalgt effektmotstand. Målet er å finne optimal motstand som gir høyest effektuttak. Vindturbinen blir lagt oppå en flat plattform og presset fast ved hjelp av skrutvinger. Plattformen er 300 mm lang og 95 mm bred. Bredden på vindturbinen bør derfor være (95 ± 10) mm, dette for enklest montering.

 

2. Knekktest

Design fagverk: Fagverket skal være 1,5 m høyt. Avvik fra dette gir poengtrekk. Fagverket må være montert på en plate som beskrevet under «utforming av modellen». Materialvalg må være i henhold til beskrivelse under «utforming av modellen».

 

Et tau skal festes i toppen av fagverket for knekktest.

 

En knekktest går ut på at en horisontal kraft blir gradvis påført som øker helt til fagverket knekker. Elevene får selv planlegge/bestemme hvordan de forankrer tauet til knekktesten. Fagverket blir veid.

 

Høyeste poengsum  blir  gitt  til  gruppen  som har flest  kilogram  knekklast  per  kilogram konstruksjon.

 

Finish og kreativitet

Alle konkurranseklassene vil bli vurdert av juryen på kreativitet og finish.Juryen vil gå rundt i Havbassenget og se på modellene (både båter, vindmøller, havmåling og åpen klasse) og gi poeng.

 

Det tildeles opp til 10 poeng basert på hvor godt skipets skrog er konstruert for å ta seg fram i vannet, samt kreativitet i utformingen av overbygg.

 

I Åpen klasse vil også publikum kunne bidra til scoren ved å stemme fram den konkurransegruppen de mener har kommet opp med den beste ideen eller som har den beste finishen. Det tildeles også her 10 poeng, der både juryens og publikums stemmer vil bidra til å avgjøre scoren.