Konkurransegjennomføring for Skipsdesigneren

I Skipsdesigneren skal modellene gjennom tre tester: fart, manøvrering og stabilitet. Det vil bli gitt maks 20 poeng for fart og stabilitet og 10 poeng for manøvrering. 

 

Fart og manøvrering vil foregå i Havbassenget, mens stabilitet vil foregå i et testkar ved siden av førstehjelpsstasjonen. 

 

I Havbassenget vil det være en heatsjef, en heatassistent og fire tidtakere for hvert heat. Deltakerne får beskjed om når de skal starte, enten fra speaker eller fra heatsjef som signaliseres ved bruk av flagg. Etter fartstesten flyttes båtmodellene over til manøvreringstesten.


Ved tekniske problemer

Modellene får bare ett forsøk på å kjøre farts- og manøvreringsprøve, men dersom dere opplever større tekniske problemer underveis (stopper helt opp eller ikke starter), får gruppen en ny sjanse helt på slutten av konkurransen. Det er heatsjefen som har siste ordet.

 

Fartsprøve

Skipene skal kjøre bassenget på langs (ca. 50m) én vei, hurtigst mulig. I sekretariatet vil det finnes skjermer som viser video av mållinjen. Tidtakingen skjer med en nøyaktighet på 1/10 sekund.

 

Poenggivning: 20 poeng til raskeste båt, 19,5 til neste osv. 

 

Manøvreringsprøve

Skipene skal kjøre sikksakk mellom fem bøyer som ligger med to meters mellomrom. Det skal kun kjøres sikksakk frem og rett strekning tilbake. Start- og mållinjen er den samme. 

 

Poenggivning: 10 poeng til raskeste båt, 9,5 til neste osv. 

 

Stabilitet/krengeprøve

Skipet plasseres i en testkasse med vann hvor en krengeprøve blir utført og GM blir målt. Målet er å komme nærmest mulig GM = 2 m (i fullskala). Modellene vil bli testet for hvor stor krengning som oppstår ved en gitt lastforskyvning. Testen blir blir gjennomført ved å sette på en last som gir et krengende moment.

 

Poenggiving: 20 poeng til beste, 19,5 til neste osv. 

Poengtrekk ved vann på dekk: -5 poeng. 

 

I forbindelse med krengeprøven blir det også utført en teknisk sjekk der følgende sjekkes: 

  • Modellens totale lengde (LoA) skal ikke overstige 90 cm. Ved for lang båt vil det trekkes 5 poeng per cm ekstra lengde. 
  • Kontroll av at riktig type propell, motor og batteri er brukt. 
  • Lasten fordelt på 25 stk "Nittedals større fyrstikker" skal ligge på dekk over vannlinjen. Totalvekt av skipet vil veies, og skipet skal veie minst 7kg totalt. 

 

Fartsfinale

De fem beste båtene fra de innledende prøvene vil delta i en fartsfinale hvor det konkurreres om ekstra poeng som legges til den totale scoren. Skipene skal kjøre ned langs bassenget som under fartsprøven, men skal i tillegg runde en bøye ved enden av banen og kjøre tilbake igjen til startstreken.

 

Poeng­giving: 20 poeng til raskeste båt, 16 til neste osv.

 

Finish og kreativitet

Alle konkurranseklassene vil bli vurdert av juryen på kreativitet og finish.Juryen vil gå rundt i Havbassenget og se på modellene (både båter, vindmøller, havmåling og åpen klasse) og gi poeng.

 

Det tildeles opp til 10 poeng basert på hvor godt skipets skrog er konstruert for å ta seg fram i vannet, samt kreativitet i utformingen av overbygg.

 

I Åpen klasse vil også publikum kunne bidra til scoren ved å stemme fram den konkurransegruppen de mener har kommet opp med den beste ideen eller som har den beste finishen. Det tildeles også her 10 poeng, der både juryens og publikums stemmer vil bidra til å avgjøre scoren.