Informasjon til lærerne

Informer elevene på forhånd

 

Velkommen til Ocean Space Race! Konkurransen har blitt arrangert siden 2008. I 2022 er det påmeldt 237 deltakere, 217 elever og 20 lærere. Arrangementet den 10 og 11. mars skjer på to forskjellige steder:

 

Torsdag 10. mars ved NTNUs hovedcampus på Gløshaugen, oppmøte ved Hovedbygningen, Høgskoleringen 1, kl. 10.50.

Fredag 11. mars ved Marinteknisk Senter (MTS) på Tyholt, Otto Nielsens vei 10, oppmøte kl. 07.45.

 

Torsdag 10. mars deltar påmeldte skoler på presentasjon av noen av NTNUs studieprogrammer og besøk Gløshaugen og Studentersamfundet. Fredag 11. mars er den store konkurransedag i Havbassenget, samt foredrag og omvisninger på Marinteknisk senter hvor institutt for marin teknikk og SINTEF Ocean holder til.

 

Med mange besøkende er det viktig at alle er informert på forhånd om hva som skal skje.Derfor setter vi stor pris på at lærere gjennomgår programmet med elevene før ankomst NTNU.

 

Det vil henge informasjonsplakater rundt omkring på MTS og frivillige hjelpere vil være til stede for å svare på spørsmål. Vær bevisste på hvilke konkurranse­ gruppe nr. dere har fått tildelt, og når dere skal delta i de ulike delkonkurransene. Det er fint om lærerne følger opp konkurransegruppene og bidrar til at elevene er klare til start når det blir deres tur.

 

Lærerne må fortelle elevene på forhånd hvilken gruppe de tilhører i forbindelse med arrangementene på Gløshaugen og MTS, og at programmet må overholdes. Avvik fra programmet kan føre til at elevene ikke får deltatt på omvisning eller foredrag.

 

Merk modellene før avreise

Alle modeller må merkes med skolens navn og riktig konkurranse gr. nr. før ankomst MTS. Dette vil dere få per e-post.

 

Dette er fordi modellene blir samlet og fraktet fra inngangen på MTS til Havbassenget av frivillige studenter. I Havbassenget vil modellene bli plassert på bord med konkurransegruppens nummer på.

 

Informasjon ved ankomst MTS fredag 11. mars

Registreringen er rett innenfor inngangen på Marinteknisk senter. Alle lærere må komme hit for registrering og utdeling av viktig praktisk informasjon til sin klasse.

 

Hver skole vil få utdelt en konvolutt med viktig materiell, som Ocean Space Race-klistrelapper til alle deltakerne.

 

Disse klistrelappene skal dere feste på klærne dere bruker innendørs som adgangsbevis til Havbassenget. Vanligvis er Havbassenget underlagt streng adgangskontroll. Konvolutten vil dessuten inneholde denne brosjyren med praktisk informasjon.

 

Lærermøte med servering av lunsj

Alle lærere er velkommen til å delta på et møte inkludert servering av lunsj i 1. etasje i et eget rom ved kantina på fredag.  

 

Formålet med møtet er at dere lærere skal få muligheten til å gi tilbakemeldinger på årets arrangement. Møtet ledes av Arne Fredheim (SINTEF Ocean/ Samarbeidsforum Marin) og Håvard Holm (NTNU IMT).

 

Det vil også bli sendt ut et evalueringsskjema på e-post i etterkant, sik at dere kan gi tilbakemelding etter endt arrangement.

 

Reisestøtte

Alle deltakere tilbys reise­ og oppholdsstøtte pålydende kr 400,­ pr. hode (elever og lærere). For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad om det. Dere må dokumentere utgiftene med kvitteringer som dere limer inn på A4­ark og skanner til et PDF-dokument, som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen.

 

Søknaden sender dere til:

NTNU, Institutt for marin teknikk ved Hillevi Strand
E-post: 
hillevi.strand@ntnu.no

 

Hvis e­post ikke er et alternativ, kan dere sende søknaden via ordinær postgang til Postadresse:

NTNU, Institutt for marin teknikk ved Hillevi Strand

7491 Trondheim