Konkurransedagen

Det blir omvisning på NTNU Gløshaugen og Studentersamfundet torsdag 10. mars og selve konkurransen vil foregå på NTNU Marinteknisk senter - Tyholt- Trondheim fredag 11. mars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM torsdag 10. MARs 2022 - omvisning gløshaugen

Oppmøte kl. 10.50 ved Hovedbygningen på Gløshaugen, Høgskoleringen 1 for forhåndspåmeldte klasser.

TID

AKTIVITET

11.00

Omvisning på Gløshaugen av studenter fra marin teknikk og ingeniørvitenskapelig fakultet. Elevene blir delt opp i klassegrupper og det blir seks stoppunkter på runden.

12.00

Lunsj i Hangaren på Stripa.

13.00

Presentasjon av ulike studier fra studenter som går på disse studiene og omvisning på Studentersamfundet.

15.00

Avslutning for dagen.

Resten av dagen

Fri til å spasere i Trondheim og kose dere!


Program konkurransedagen – fredag 11. mars - MTS

Oppmøte kl. 07.45 i Vrimlehallen ved Marinteknisk senter, Otto Nielsens vei 10. Les om veien hit her.

 

TID

AKTIVITET

08.15

Alle konkurransegrupper må være på plass i auditorium T2 (187) og T1 (90).

08.15-08.45

Velkommen til Ocean Space Race i auditorium T2

(Streaming fra T2 til T1, Vrimle, Kahoot-rommet og oceanspacerace.no)

1) Foredrag om studiet marin teknikk og NTNU Marinteknisk senter (MTS)
ved Sverre Steen – professor og instituttleder Institutt for marin teknikk (IMT), NTNU

2) Velkommen til havteknologiens verden - Asgeir J. Sørensen, professor og leder for NTNU AMOS, Senter for fremragende forskning.

3) Praktisk informasjon om gjennomføringen av konkurransen. Håvard Holm

08.45-09.00

Gruppe B forflytter seg til Havbassenget

Alle modeller står utstilt i Havbassenget.

Gruppe A gjør seg klare til omvisning på MTS

Oppmøte i 1. etasje ved trappen i Vrimle.

09.00-10.30

Konkurranse gruppe B om beste båt- og vindturbinmodeller, åpen klasse og havmålingsstasjon i Havbassenget
Se oceanspacereace.no

Omvisning gruppe A på MTS

Se oceanspacerace.no

10.30-10.40

Musikalsk innslag ved Tåkeluren - foran tribunen i Havbassenget

10.30-11.45

Konkurranse gruppe A om beste båt- og vindturbinmodeller, åpen klasse og havmålingsstasjon i Havbassenget

Se oceanspacerace.no

Omvisning gruppe B på MTS.

Oppmøte: kl. 10:40 utenfor den store garasjedøren i Havbassenget, inngang H.

Se oceanspacerace.no

11.45-12.00

Forflytning til Vrimle for alle deltakere

12.00-12.50

Lunsj for alle elever, frivillige studenter og andre bidragsytere i Vrimle

12.00-13.30

Lunsj og møte for alle lærere på Havrommet i 3. etasje.

13.00-14.00

Foredrag for gruppe A og B i auditorium T2

1. Studentlivet på marin (15 min.)

Andreas Eknes Minne – leder av linjeforeningen «Mannhullet» på IMT

og studentene Demitu Mohammad, 1. kl.og Halvor Elverum, 3. kl (15 min.)

2. Spennende marine prosjekter (20 min.)

a) Fornybar energi og soløyer - Aurora Skare-Haavaag, PhD-student IMT
b) Feltarbeid og marin kybernetikk -
Markus Fossdal, PhD-student IMT

c) Fra simulering til uttesting i havet - Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver i SINTEF Ocean, leder for autonome skip i OceanLab

3. Finalister presenteres (10 min.)

14.00-14.15

Forflytning til Havbassenget for alle deltakere

14.15-14.45

Finale i fartskonkurransen i Havbassenget.

De 5 beste konkurransegruppene kjører finaleheat.

(Streaming fra Havbassenget til oceanspacerace.no)

14.45-15.15

Premieutdeling ved Stian Sandø, tidligere Newton programleder, nå vitenskapsformidler og teknogründer

15.15-15.45

Muligheter for å teste båtmodeller med bølger i Havbassenget

 

 

 Følg oss gjerne på Facebook:

https://nb-no.facebook.com/marinteknikk/ og https://nb-no.facebook.com/oceanspacerace/

 

 SE INFORMASJONSFILM om KONKURRANSEDAGEN UNDER