Deltakerne

Fremtidens erobrere av havrommet. 

Deltakerne er elever ved videregående skoler fra hele landet med faget «Teknologi og forskningslære» på lærerplanen. Elevene kan bruke inntil 6 måneder på å skape en ny modell (skip, vindturbin eller åpen modell) og skrive en faglig rapport for arbeidet som er utført. Både modellen og rapporten blir vurdert av en fagjury. Fagjuryen er sammensatt av ansatte ved MARINTEK og NTNU, og marinstudenter ved NTNU.