Arenaen

Kjemp på ekspertenes arena i et avansert havromslaboratorium

Elevene får en unik mulighet til å teste sine modeller i et virkelig forskningsmiljø, der det til daglig utføres krevende oppdragsforskning for kunder i et globalt marked. Dette foregår i havbassenget ved Marinteknisk senter på Tyholt i Trondheim, som er blant verdens største og mest avanserte havlaboratorier. Laboratoriet sto ferdig i 1981, og har i mer enn tretti år vært avgjørende for teknologiutvikling innen olje og gass, maritim sektor, havbruk og havenergi.