Bakgrunn

Ocean Space Race (OSR) er et av prosjektene i regi av Samarbeidsforum Marin, som er en årlig konkurranse i mars måned for elever i den videregående skole med «Teknologi og forskningslære» på læreplanen. Konkurransen har vært arrangert siden 2008.

 

Konkurransen blir arrangert av Samarbeidsforum Marin, NTNU Institutt for marin teknikk og SINTEF Ocean i fellesskap.

 

Vitensenteret i Trondheim har laget en introduksjonsfilm om Ocean Space Race i 2020, se nederst på forsiden. De har også laget en youtube-kanal om OSR, som dere gjerne må følge med på.

 

Elevene konkurrerer om å bygge beste båtmodell i skipsdesign, design av vindturbin, marin konstruksjon i åpen klasse og havbøye for innsamling av havdata. Modellene er utviklet i fagene «Teknologi og forskningslære»  og «Naturfag» i videregående skole.

 

Klimakrisen gjør at vi må tenke nytt også om havteknologi på vei mot nullutslippssamfunnet. Vi må ha skip som går på fornybar energi, havvind og soløyer som erstatning for kull, olje og gass, og vi må observere og gjøre målinger i havet slik at vi kan følge med på om havet har det bra, da det er en grunnforutsetning for alt liv på jorda.

 

Den landsomfattende konkurransen er et konkret tiltak for å øke interessen for realfag generelt og spesielt havromsteknologi. I løpet av to dager deltar elevene på omvisninger, tester sine farkoster i et av verdens største havlaboratorium og lytter til spennende foredrag. Elevene konkurrerer i Havbassenget på Marinteknisk Senter (MTS) på Tyholt i Trondheim.

 

Samarbeidsforum Marin står også bak produksjonen av læreboka Havromsteknologi 2014, fagbokforlaget Vigmostad og & Bjørke AS, ISBN: 978-82-321-0441-3. Læreboka brukes som støttelitteratur i undervisningen i Teknologi og forskningslære og Naturfaglig studieretning i videregående skole i Norge. Lærere kan ta kontakt med NTNU Institutt for marin teknikk for å få tilsendt gratis klassesett av læreboka.

 

Samarbeidsforum Marin er et samarbeidsforum mellom det marine næringsliv, NTNU og marinstudentene. Formålet er å bidra til flere flinke og godt motiverte marinstudenter ved NTNU. Det vil gi høyere kompetanse, og et mer kompetent og konkurransedyktig marint næringsliv.

 

Spørsmål om Samarbeidsforum Marin, kan rettes til forumets styreleder Arne Fredheim (mobil 93459721).