PÅMELDING TIL OCEAN SPACE RACE 2018


Påmeldingen til Ocean Space Race 2018 vil åpne 1. november 2017 kl. 08.00. Da først vil påmeldingsskjemaet bli tilgjengelig for utfylling.

 

Påmeldingen vil foregå i 2 omganger:

  1. omgang: 1.-15. nov. 2017 (Ikke åpnet)
  2. omgang: 1.-30. jan. 2018 (Ikke åpnet)

Arrangementskomiteen vil fortløpende velge ut hvilke skoler (hele klasser) som kan få delta på OSR2018. Utvalget vil bli gjort ut ifra følgende kriterier: skolens geografiske plassering i landet, OSR-deltagelse tidligere år, størrelsen på klassen.

 

Reisestøtte

Alle deltakere tilbys reise- og oppholdsstøtte pålydende kr 400,- pr. hode. For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad om det. Dere må dokumentere utgiftene med orginalkvitteringer som dere limer inn på A4-ark og skanner til et PDF-dokument, som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen.  Søknaden sender dere inn helst elektronisk til epost: haavard.holm@ntnu.no, (tlf. 73595995/ mob.97525608). Hvis e-post ikke er et alternativ, kan dere sende søknaden via luftpost til NTNU Institutt for marin teknikk, ved Håvard Holm, 7491 Trondheim.

Påmelding til Ocean Space Race
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen.
Vanligvis vil det bli gjort filmopptak fra OSR og tatt gruppebilder av konkurransegruppene. Vennligst svar Ja eller Nei til offentlig publisering av film og gruppebilder i etterkant av konkurransen.

Dersom dere søker reisestøtte: