PÅMELDING TIL OCEAN SPACE RACE 2021

Konkurransen vil foregå fredag 12.mars på NTNU campus Tyholt

- et tilleggsarrangement vil foregå torsdag 11.mars på NTNU campus Gløshaugen 

 

Påmeldingen til Ocean Space Race 2021 starter 1. november 2020 kl. 08.00. 

 

Påmeldingen vil foregå:

 

1.-16. nov. 2020

1.-16. jan. 2021 (kun for skoler som allerede er påmeldte)

 

Det blir tillatt å melde på maksimalt 2 konkurransegr. pr. konkurranseklasse (Skipsdesigneren, Åpen og Vindturbin) pr. skoleklasse. Dersom antall påmeldte konkurransegr. og antall deltakere pr. 16.nov. 2020 gir rom for flere konkurransgr. og deltakere pr. skole, vil det bli sendt informasjon om dette til de påmeldte skolene.

 

Rapport innleveringsfristen er søndag 21.februar for alle konkurranseklasser.

 

Reisestøtte

Alle deltakere tilbys reise- og oppholdsstøtte pålydende kr 400,- pr. hode. For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad i etterkant av arrangementet. Dere må dokumentere utgiftene med orginalkvitteringer som dere limer inn på A4-ark og skanner til et PDF-dokument, som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen. Husk bankkontonummer, fødselsdato ved bruk av privat bankkonto, fylkeskommunens organisasjonsnr. og eventuelle merknader mhp utbetalingen.  Søknaden sender dere inn helst elektronisk til epost: kristin.lauritzsen@ntnu.no (tlf: 415 95 178). Hvis e-post ikke er et alternativ, kan dere sende søknaden via luftpost til NTNU Institutt for marin teknikk, ved Kristin Lauritzsen, 7491 Trondheim.

Påmelding til Ocean Space Race 2018
Vi jobber aktivt med å rekruttere jenter til teknologiske studier og ønsker å vite hvor mange jenter som er påmeldt.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen. Denne omvisningen foregår dagen før konkurransedagen.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen. Denne omvisningen foregår dagen før konkurransedagen.
Vanligvis vil det bli gjort filmopptak fra OSR og tatt gruppebilder av konkurransegruppene. Vennligst svar Ja eller Nei til offentlig publisering av film og gruppebilder i etterkant av konkurransen.
Vi trenger postadressen til skolen for å kunne sende ut nødvendig materiell ifm konkurranseklassen "Den unge Skipsdesigneren"