PÅMELDING TIL OCEAN SPACE RACE 2018

Konkurransen vil foregå:

8.mars på NTNU campus Gløshaugen og 9.mars på NTNU campus Tyholt

 

Påmeldingen til Ocean Space Race 2018 åpner for utfylling 1. november 2017 kl. 08.00. 

 

Påmeldingen vil foregå i 2 omganger:

  1. omgang: 1.-15. nov. 2017 
  2. omgang: 1.-30. jan. 2018

Rapport innleveringsfristen er søndag 18.februar for alle konkurranseklasser.

 

Arrangementskomiteen vil fortløpende velge ut hvilke skoler (hele klasser) som kan få delta på OSR2018. Utvalget vil bli gjort ut ifra følgende kriterier: skolens geografiske plassering i landet, OSR-deltagelse tidligere år, størrelsen på klassen.

 

Reisestøtte

Alle deltakere tilbys reise- og oppholdsstøtte pålydende kr 400,- pr. hode. For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad i etterkant av arrangementet. Dere må dokumentere utgiftene med orginalkvitteringer som dere limer inn på A4-ark og skanner til et PDF-dokument, som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen. Husk kontonummer og eventuelle merknader for utbetaling.  Søknaden sender dere inn helst elektronisk til epost: kristin.lauritzsen@ntnu.no (tlf: 415 95 178). Hvis e-post ikke er et alternativ, kan dere sende søknaden via luftpost til NTNU Institutt for marin teknikk, ved Kristin Lauritzsen, 7491 Trondheim.

Påmelding til Ocean Space Race 2018
Vi jobber aktivt med rekruttering av jenter til teknologiske studier og ønsker å vite hvor mange av elevene dere tar med er jenter.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen.
Fyll inn antall elever som maksimalt ønsker omvisning. Dette gir ingen garanti for at alle vil få plass på omvisningen. Denne omvisningen foregår dagen før konkurransedagen.
Vanligvis vil det bli gjort filmopptak fra OSR og tatt gruppebilder av konkurransegruppene. Vennligst svar Ja eller Nei til offentlig publisering av film og gruppebilder i etterkant av konkurransen.