Den unge skipsdesigneren

Konkurranse om beste design av en skipsmodell

 


NB! Nye oppgaver vil komme ila august 2017! Problemstilling

I Norge bruker vi mellom 11-17 kWt i vekstlys og varme for å dyrke ett kilo tomater. Gartnere i Spania slipper dette, men tomatene må da transporteres til Norge, noe som krever energi. Vi er ute etter å undersøke hva som er mest lønnsomt når vi kun ser på energiregnskapet. For at tomatene skal være ferske/friske ved ankomst Norge, ønsker vi at frakten ikke skal ta mer enn 4 døgn. Gruppen skal designe et skip som løser en slik transport-oppgave.

 

Konkurranseregler

Design, bygging og utrustning av skipsmodellen. Modellen skal utformes i henhold til prosjektoppgaven til "Den unge skipsdesigneren".


Rapport innleveringsfrist er 2 uker før konkurransedagen:  innen utgangen av fredag 24. februar 2017

Rapporten skal utformes i henhold til prosjektoppgaven til "Den unge skipsdesigneren"
Rapporten skal sendes til følgende epostadresser:
 haavard.holm@ntnu.no og joachisp@stud.ntnu.no

Navn på skolen må stå på forsiden av rapporten! 

  

Ved forsinket innlevering av rapporten, vil det bli poengtrekk i forbindelse med juryens

evaluering.Det vil skje etter følgende plan:                                                            

Rapport levert 1 dag etter frist - 2 poeng i trekk
              levert 2 dager etter frist - 4 poeng i trekk
              levert 3 dager etter frist - 6 poeng i trekk
              osv.                          

 

Konkurranse om beste skipsmodell i Ocean Space Race

Gruppene vil få poeng etter følgende punkt :

  • Fartsprøve (max 20p): Seilingsdistansen er 1 x 50 meter, hurtigst mulig fram til mål.
  • Stabilitetsprøve (max 20p): Modellene vil bli testet for hvor stor krengning som oppstår ved en gitt lastforskyvning. Forskyvningen vil være definert ved at lastens tyngdepunkt ligger 5 m (5 cm i modell skala) på styrbord eller babord side.
  • Manøvreringsprøve (max 10p): Modellene skal kjøre en 'slalom rute' på kortest mulig tid.
  • Rapport (max 20p): Rapportens faglige innhold og skriftlige framstilling vil da bli vurdert av en jury på tre personer. Rapporten må leveres minst to uker før konkurransen. 

Det kan være hensiktsmessig å gi informasjon om følgende i rapporten:

   1 Linjetegninger

Profil, oppriss og spanteriss pluss oversiktsbilde av båt.

   2 Stabilitet

Beregning av KM, GM og resultat fra krengeprøve.

   3 Hoveddimensjoner

Tabell med dimensjoner og deplasement. Beregning av dybde og måling ved test i basseng.

   4 Reiseplanlegging

Reisen skal planlegges til/fra Spania. Tomt skip ned og fullastet skip opp. Enkle økonomiberegninger bør ligge til grunn for beslutningene.

   5 Motstand og effekt

Figur eller tabell som viser hvordan motstanden/effektbehovet øker med farten.

   6 CO2

Beregning av CO2-utslipp for ulike hastigheter, ulike typer drivstoff. Diskusjon om ulike alternative drivstoff (0,5-1,0 A4-side).

   7 Eksempelskip

Tekst som beskriver et virkelig skip som passer til oppgaven (1,0 A4-side).

   8 Referanser

Kildeliste og referanser.

   9 Presentasjon

Orden; innholdsliste, fine bilder, figurer og tabeller, ryddig bruk av formler og tall.

  10 Faglig

         Kvalitet i konklusjoner og beslutninger, nytenkning ifm. skrog og utforming, arbeidet gjenspeiler interesse og engasjement.

 

   Finish/kreativitet (max 10p): Alle deltakende modeller, med rapporter, skal stilles ut for publikum på forhånd. Både modellens fysiske utførelse og grad av kreative / konstruktive løninger vil bli vurdert.

   

De enkelte skoler holder lokale konkurranser på forhånd og stiller med beste elevgruppe. Alle som følger faget Teknologi og forskningslære inviteres imidlertid til å overvære konkurransen ved MTS.

 

 

Kontroll: 

Modellen vil bli sjekket før konkurranse. Modeller som ikke overholder reglene vil få trekk, evt. bli diskvalifisert.

Særs viktige punkt som må overholdes er :
Last skal ligge på dekk som ligger over vannlinje.
Modellens totale lengde (LoA) skal ikke overstige 90 cm.
Lasten og ballast skal være som spesifisert.
Det er ikke lov å avvike fra spesifisert batteri type (LiPo 7,4V/NiHM), motor eller propell.

 

Ved for lang båt, vil det bli 5 poeng i trekk pr. cm ekstra lengde.

 

Regler for gjennomføringen av selve konkurransen i Havbassenget på MTS, finner du Konkurransegjennomføring

 

Tips

Pass på at antenne-ledningen ikke blir våt, i så fall vil du 'jorde' signalet og få problemer med å kontrollere båten. Dersom dette blir et problem vil vi ha noen 'frekvens frie' sendere/mottakere i beredsskap.