Åpen Klasse

I denne klassen stiller dere langt friere med hensyn på valg av oppgave.

 

Temaet for prosjektet må imidlertid være relatert til «den marine bransjen». Her er det muligheter med både et historisk perspektiv eller om dere ønsker å være innovative og komme med en gründer-ide.

 

Dersom dere er i tvil om dere vil kunne delta, så ta kontakt.

 

Vurdering

Leveringsfrist for rapporten, A2 plakat og informasjon om testing av modellen, er innen utgangen av søndag 20. februar.

 

Alle leveranser sendes på epost til: Hillevi Strand <hillevi.strand@ntnu.no>

 

Gruppenummer og skolenavn må stå på forsiden av rapporten og formatet må være i PDF. Word godkjennes ikke! Ved for sen innlevering av rapporten, vil det bli 2 poeng i trekk per dag på overtid.

 

 Rapporten må dokumentere hva dere har gjort, hva dere har ønsket å undersøke, presentere resultater og diskutere funnene. Rapporten vil bli gjennomgått av juryen, en gruppe eksperter innen elektronikk og teknologi.

 

 Rapporten vil bli vurdert etter følgende 10 kriterier (i den grad de er relevante for oppgaven/aktuell kontruksjon):

1. Beskrivelse av intensjonen for ny teknologi/konsept, sammenligning mot eksisterende     teknologi/løsning

2. Vurdering av nytteverdi, anvendbarhet i forhold til bruksområde, poetnsiale teknologisk, økonomisk etc.

3. Presentasjon av design, arbeidstegninger, dimensjoner, materialvalg

4. Teori i tilknytning til design, aktuelle tekniske beregninger, veivalg

5. Måloppnåelse i forhold til intensjon, foretatte utprøvinger, tester etc.

6. Grad av realiserbarhet, utfordringer, veien videre for verifikasjon av konsept

7. Kort beskrivelse av byggeprosessen (maks tre sider med tekst og bilder)

8. Presentasjon av innhold og layout for presentasjonsplakat for prosjektet, og eventuell demonstrasjon

9. Rapportkvalitet og referanser: Orden, innholdsliste, fine illustrasjoner, figurer og tabeller, ryddig bruk av formler og tall, god lesbarhet

10. Faglig. Kvalitet i konklusjoner og beslutninger, gjenspeiling av interesse og engasjement

 

A2 plakat og info om uttesting

I tillegg til rapporten, skal det leveres en plakat i A2-format som beskriver ideen. Denne vil bli trykt opp til selve dagen dersom den er levert innen rapportfristen.

 

Avhengig av type modell bør en tenke igjennom hvordan demonstrere modell/konsept, i basseng, på tilrettelagt podium eller annet. Informasjon om dette må leveres sammen med rapporten.

 

Evalueringen blir langt mer individuell i denne klassen kontra de andre, vi ønsker ikke en rigid kriterieliste, men snarere at juryen vurderer hvert bidrag individuelt. Juryen vil gi sine poeng, og på konkurransedagen vil det være mulighet for publikum å stemme på prosjektet de liker best. Til slutt kåres det en sammenlagt vinner.

 

Framvisning og utstilling

På dagen Ocean Space Race avvikles må dere ta med modellen dere har utviklet samt plakaten som beskriver prosjektet.

 

Begrensning på en eventuell krengetest

Vi gjør oppmerksom på at krengetesten har en begrensning i forhold til dimensjonene på konstruksjonen. Testtanken har en bredde på 60 cm og lengde på 90 cm. Hvis det faller seg naturlig, og det er ønskelig å utføre en krengeprøve, må dette kravet overholdes.

 

Her er litt veiledning til inspirasjon:

 • Havbruksnæringen, merd/service
 • Offshore teknologi
 • Undervannsfartøy, ROV
 • I fremtiden vil Norge dyrke tare i fullskala
 • Historiske seilskuter eller vikingskip
 • Nye marine ressurser, hvordan møte fremtidens matbehov ved en voksende verdensbefolkning.
 • Restråstoff: i dag kastes mye av fisken som bla. hodet. Kan restene brukes til noe? Se APROPOS-Prosjektet
 • Marin forsøpling er et økende problem.
 • Produksjon av energi fra havet
 • Autonom/ubemannet transport
 • Grønn transport