Åpen Klasse

I denne klassen stiller dere langt friere med hensyn på valg av oppgave. Temaet for prosjektet må imidlertid være relatert til «den marine bransjen». Her er det muligheter med både et historisk perspektiv eller om dere ønsker å være innovative og komme med en gründer-idè. Dersom dere er i tvil om dere vil kunne delta, så ta kontakt.

 

Vurdering

Leveringsfrist for rapporten er innen utgangen av søndag 18. februar, kontaktperson kommer senere. Gruppenummer og skolenavn må stå på forsiden av rapporten og formatet må være i PDF, Word godkjennes ikke!

Ved forsinket innlevering av rapporten, vil det bli to poeng i trekk per dag på overtid.

 

 Ved for sen innlevering, vil det bli 2 poeng i trekk pr. dag på overtid. Rapporten må dokumentere hva dere har gjort, hva dere har ønsket å undersøke, presentere resultater og diskutere funnene. Rapporten vil bli gjennomgått av juryen, en gruppe eksperter innen elektronikk og teknologi.

 

 Rapporten vil bli vurdert etter følgende 5 kriterier:

1.         Anvendbarhet i forhold til bruksområde

2.         Nytteverdi

3.         Design og kreativitet

4.         Håndarbeid

5.         Realiserbarhet

I tillegg til rapporten skal det lages en plakat i A2-format som beskriver ideen, denne vil bli trykt opp til selv dagen.

 

Evalueringen blir langt mer individuell i denne klassen kontra de andre, vi ønsker ikke en rigid kriterieliste, men snarere at juryen vurderer hvert bidrag individuelt. Juryen vil gi sine poeng, og på konkurransedagen vil det være mulighet for publikum å stemme på prosjektet de liker best. Til slutt kåres det en sammenlagt vinner.

 

Framvisning og utstilling

På dagen Ocean Space Race avvikles må dere ta med modellen dere har utviklet samt plakaten som beskriver ideen.

 

Begrensning på en eventuell krengetest

Vi gjør oppmerksom på at krengetesten har en begrensning i forhold til dimensjonene på konstruksjonen. Testtanken har en bredde på 60 cm og lengde på 90 cm. Hvis det faller seg naturlig, og det er ønskelig å utføre en krengeprøve, må dette kravet overholdes.

 

Her er litt veiledning til inspirasjon:

  • I fremtiden vil Norge dyrke tare i fullskala.
  • Historiske seilskuter eller vikingskip
  • Nye marine ressurser, hvordan møte fremtidens matbehov ved en voksende verdensbefolkning.
  • Restråstoff: i dag kastes mye av fisken som bla. hodet. Kan restene brukes til noe? Se APROPOS-Prosjektet
  • Marin forsøpling er et økende problem.
  • Produksjon av energi fra havet
  • Autonom/ubemannet transport
  • Grønn transport