Åpen Klasse

NB! Nye oppgaver vil komme ila august 2017!

 

I Åpen Klasse stiller dere langt friere med hensyn på valg av oppgave. Temaet for prosjektet må imidlertid være relatert til "den marine bransjen". Dersom dere er i tvil om dere vil kunne delta, så ta kontakt.

 

Vurdering

Dere må levere en rapport innen 2 uker før konkurransedagen: innen utgangen av fredag 24. februar 2017) om arbeidet som er nedlagt.

Rapporten skal sendes til følgende epostadresser: 
 haavard.holm@ntnu.no OG joachisp@stud.ntnu.no

Navn på skolen må stå på forsiden av rapporten! Ved for sen innlevering, vil det bli 2 poeng i trekk pr. dag på overtid.

Rapporten må dokumentere hva dere har gjort, hva dere har ønsket å undersøke, presentere resultater og diskutere funnene. Rapporten vil bli gjennomgått av personale ved NTNU og den vil få en vurdering.

 

Rapporten vil bli vurdert etter følgende 7 kriterier:

 

1 Design

 

2 Kreativitet/Stabilitet

 

3 Håndarbeid

 

4 Anvendbarhet i forhold til bruksområde

 

5 Nytteverdi

 

6 Effektiv drift

 

7 Realiserbarhet

 

Framvisning og utstilling

På dagen Ocean Space Race avvikles må dere ta med modellen dere har utviklet, eventuelt lage en presentasjon av arbeidet og vise det fram i forbindelse med konkurransen.

  

Begrensning på bredden i forhold til krengetesten

Vi gjør oppmerksom på at krengetesten har en begrensning i forhold til bredden på konstruksjonen. Testtanken har en bredde på 60 cm. (Lite basseng plassert i Havbassenget)