Konkurranseklasser

Ocean Space Race har tre konkurranseklasser som baserer seg på følgende tre prosjekter:


- Skipsdesigneren
- Åpen Klasse 
- Vindturbin

 

Vinnerene i hver klasse premieres. 
Alle som følger faget teknologi og forskningslære inviteres til å overvære konkurransen ved MTS.

 

Støttelitteratur til alle konkurranseklassene finnes i boka Havromsteknologi.