Konkurransedagen

Program Ocean Space Race 2019 –

Fredag 15.mars Marinteknisk senter (mTS)

Oppmøte kl. 07.45 i Vrimlehallen ved Marinteknisk Senter, Otto Nielsens vei 10

Her er lenker til web-TV-sending for fredagens arrangement:

https://livestream.com/accounts/4172561/events/7084321

 

TID

TEMA

08.15

Alle konkurransegrupper må være på plass i auditorium T2(187) og T1(90) og Kahoot-rommet(50). Øvrige deltakere kan sitte i Vrimle.

08.15-08.45

Velkommen til Ocean Space Race i aud. T2

(Videooverføring til auditorium T1, Vrimle og Kahoot-rommet)

Foredrag om studiet marin teknikk og forskningenved Marinteknisk Senter (MTS) ved Sverre Steen - instituttleder NTNU Institutt for marin teknikk

Praktisk informasjon om gjennomføringen av konkurransen

08.45-09.00

Gruppe A forflytter seg til Havbassenget

Alle modeller står utstilt i Havbassenget

Gruppe B gjør seg klare til omvisning på MTS

Oppmøte i 1. etasje ved trappen i Vrimle

09.00-10.30

Konkurranse gruppe A om beste båt- og vindturbinmodeller i Havbassenget
Se Praktisk informasjon OSR2019 (s. 12)

Omvisning gruppe B på MTS

Se Praktisk informasjon OSR2019- omvisningsprogram (s.16)

10.30-11.45

Konkurranse gruppe B om beste båt- og vindturbinmodeller i Havbassenget

Se Praktisk informasjon OSR2019  (s.12)

Omvisning gruppe A på MTS.

Oppmøte: kl. 10:20 utenfor den store garasjedøren i Havbassenget.

Se Praktisk informasjon OSR2019- omvisningsprogram (s.16)

11.00-11.15

Musikalsk innslag ved Knauskoret- foran tribunen i Havbassenget

11.15-11.45

Konkurransen og omvisninger fortsetter

11.45-12.00

Forflytning til Vrimle for alle deltakere

12.00-12.50

Lunsj for alle elever, frivillige studenter og andre bidragsytere i Vrimle

12.00-13.30

Lunsj og møte for alle lærere i auditorium T1 i 1. etasje MTS

13.00-14.00

Foredrag for gruppe A og B i aud. T2

(Videooverføring til Kahoot-rommet, Vrimle og weben)

1.    Studentlivet på marin (15 min.)

ved Henrik Heien  leder linjeforeningen «Mannhullet»

2.    Spennende marine prosjekter (15 min.)

ved Alf Reidar Sandstad – prosjektleder Aquatraz AS

3.    Jobbmuligheter i marin sektor –havbruksnæringen (15 min.)

ved Lars Kristian Opstad – operasjonsleder BlueLice AS

4.    Finalister presenteres

14.00-14.15

Forflytning til Havbassenget for alle deltakere

14.15-14.45

Finale i fartskonkurransen i Havbassenget.

De 5 beste konkurransegruppene kjører finaleheat.

(Videooverføring fra Havbassenget til Vrimle, Kahoot-rommet og weben)

14.45-15.15

Premieutdeling ved Olav Bolland – dekan NTNU-IV fakultetet

15.15-15.45

Muligheter for å teste båt-modeller med bølger i Havbassenget

 

Det vil også foregå et arrangement for deltakerne på Gløshaugen torsdag 14.mars,

se eget program Praktisk informasjon OSR2019 s. 8-9.

 

Følg oss på Facebook:

https://nb-no.facebook.com/marinteknikk/ og https://nb-no.facebook.com/oceanspacerace/

 SE INFORMASJONSFILM om KONKURRANSEDAGEN UNDER