Konkurransedagen

Program Ocean Space Race 2020 –

Fredag 13.mars -MTS

 

Oppmøte kl. 07.30 i Vrimlehallen ved Marinteknisk Senter, Otto Nielsens vei 10

HER ER LENKE TIL WEB-TV-SENDING FOR FREDAGENS ARRANGEMENT:

 

 

TID

TEMA

08.15

Alle konkurransegrupper må være på plass i auditorium T2(187) og T1(90). Øvrige deltakere kan sitte i Vrimle.

08.15-09.00

Velkommen til Ocean Space Race i aud. T2

(Videooverføring til auditorium T1, Vrimle)

Foredrag om studiet marin teknikk og forskningen ved Marinteknisk Senter (MTS) ved Asgeir J. Sørensen - leder NTNU AMOS

Praktisk informasjon om gjennomføringen av konkurransen

09.00-09.15

Gruppe A forflytter seg til Havbassenget

Alle modeller står utstilt i Havbassenget

Gruppe B gjør seg klare til omvisning på MTS

Oppmøte i 1. etasje ved trappen i Vrimle

09.15-10.40

Konkurranse gruppe A om beste båt- og vindturbinmodeller i Havbassenget
Se Praktisk informasjon OSR2020- (s. 12)

Omvisning gruppe B på MTS

Se Praktisk informasjon OSR2020- omvisningsprogram (s.16)

10.40-12.00

Konkurranse gruppe B om beste båt- og vindturbinmodeller i Havbassenget

Se Praktisk informasjon OSR2020- (s.12)

Omvisning gruppe A på MTS.

Oppmøte: kl. 10:20 utenfor den store garasjedøren i Havbassenget.

Se Praktisk informasjon OSR2020- omvisningsprogram (s.16)

11.00-11.15

Musikalsk innslag v/Tåkeluren- foran tribunen i Havbassenget

11.15-11.45

Konkurransen og omvisninger fortsetter

11.45-12.00

Forflytning til Vrimle for alle deltakere

12.00-12.50

Lunsj og korsang v/Tåkeluren for alle elever, frivillige studenter og andre bidragsytere i Vrimle

12.00-13.30

Lunsj og møte for alle lærere i auditorium T1 i 1. etasje MTS

13.00-14.00

Foredrag for gruppe A og B i aud. T2

(Videooverføring til Kahoot-rommet, Vrimle og weben)

  1. Studentlivet på marin (15 min.)

    ved Mathias Netland Solheim – leder av linjeforeningen «Mannhullet»

  2. Spennende marine prosjekter (15 min.)

    ved Hans Petter Hildre – NTNU instituttleder og styreleder SFI-MOVE

  3. Ocean Lab – en stor satsing for havnæringene (15 min.)

    ved Beate Kvamstad-Lervold – spesialrådgiver Sintef Ocean

  4. Finalister presenteres

14.00-14.15

Forflytning til Havbassenget for alle deltakere

14.15-14.45

Finale i fartskonkurransen i Havbassenget.

De 5 beste konkurransegruppene kjører finaleheat.

(Videooverføring fra Havbassenget til Vrimle, Kahoot-rommet og weben)

14.45-15.15

Premieutdeling ved Forsker-Frederic - Formidler Vitensenteret Trondheim

15.15-15.45

Muligheter for å teste båt-modeller med bølger i Havbassenget

 

Det vil også foregå et arrangement torsdag 12.mars for deltakerne på NTNU campus Gløshaugen.

Se eget program Praktisk informasjon OSR2020 s. 8-9.

 

Følg oss på Facebook:

https://nb-no.facebook.com/marinteknikk/ og https://nb-no.facebook.com/oceanspacerace/

 SE INFORMASJONSFILM om KONKURRANSEDAGEN UNDER