Konkurransedagen

Ocean Space Race 2020 er avlyst for å redusere korona-smitte. Beslutningen er fattet av konsernledelsen ved Sintef Ocean i dialog med HMS-seksjonen ved NTNU.

 

Vi beklager så mye dette.

 

Det nye koronaviruset smitter svært lett mellom mennesker ved kontakt- og dråpesmitte. I flere land blir det nå frarådet å samle store folkemengder. Selv om norske myndigheter ikke har anbefalt det enda, har vi vurdert det dithen at føre var-prinsippet gjelder her. Hvis koronaviruset hadde spredt seg under dette arrangementet, ville det ha påvirket mange flere enn bare de tilreisende deltakerne. I tillegg til helserisikoen for våre ansatte og studenter, ville et virusutbrudd på campus også kunne ha gått ut over eksamener som skal avholdes, ha medført karantenefravær fra obligatorisk undervisning, og hemmet andre oppgaver knyttet til driften av NTNU og Sintef.

 

Vi er mange som har lagt ned mye tid og energi i dette, og som selvsagt ville ha gitt mye for at arrangementet kunne ha ha blitt gjennomført. Likevel må sikkerhet og helse gå først.

 

Dere som har levert rapporter, vil få tilbakemeldinger på dem, tilsvarende som vi har gjort tidligere år. Vi har satt ned en folkejury på syv personer og vil premiere beste rapport i klassen Den Unge skipsdesigneren og Vindmølle.

 

For spørsmål vedrørende avlysningen, ta kontakt med Kristin Lauritzsen på 415 95 178 eller kristin.lauritzsen@ntnu.no.

 

Program Ocean Space Race 2020 –

Fredag 13.mars -MTS

 

Oppmøte kl. 07.30 i Vrimlehallen ved Marinteknisk Senter, Otto Nielsens vei 10

 

 

TID

TEMA

08.15

Alle konkurransegrupper må være på plass i auditorium T2(187) og T1(90). Øvrige deltakere kan sitte i Vrimle.

08.15-09.00

Velkommen til Ocean Space Race i aud. T2

(Videooverføring til auditorium T1, Vrimle)

Foredrag om studiet marin teknikk og forskningen ved Marinteknisk Senter (MTS) ved Asgeir J. Sørensen - leder NTNU AMOS

Praktisk informasjon om gjennomføringen av konkurransen

09.00-09.15

Gruppe A forflytter seg til Havbassenget

Alle modeller står utstilt i Havbassenget

Gruppe B gjør seg klare til omvisning på MTS

Oppmøte i 1. etasje ved trappen i Vrimle

09.15-10.40

Konkurranse gruppe A om beste båt- og vindturbinmodeller i Havbassenget
Se Praktisk informasjon OSR2020- (s. 12)

Omvisning gruppe B på MTS

Se Praktisk informasjon OSR2020- omvisningsprogram (s.16)

10.40-12.00

Konkurranse gruppe B om beste båt- og vindturbinmodeller i Havbassenget

Se Praktisk informasjon OSR2020- (s.12)

Omvisning gruppe A på MTS.

Oppmøte: kl. 10:20 utenfor den store garasjedøren i Havbassenget.

Se Praktisk informasjon OSR2020- omvisningsprogram (s.16)

11.00-11.15

Musikalsk innslag v/Tåkeluren- foran tribunen i Havbassenget

11.15-11.45

Konkurransen og omvisninger fortsetter

11.45-12.00

Forflytning til Vrimle for alle deltakere

12.00-12.50

Lunsj og korsang v/Tåkeluren for alle elever, frivillige studenter og andre bidragsytere i Vrimle

12.00-13.30

Lunsj og møte for alle lærere i auditorium T1 i 1. etasje MTS

13.00-14.00

Foredrag for gruppe A og B i aud. T2

(Videooverføring til Kahoot-rommet, Vrimle og weben)

  1. Studentlivet på marin (15 min.)

    ved Mathias Netland Solheim – leder av linjeforeningen «Mannhullet»

  2. Spennende marine prosjekter (15 min.)

    ved Hans Petter Hildre – NTNU instituttleder og styreleder SFI-MOVE

  3. Ocean Lab – en stor satsing for havnæringene (15 min.)

    ved Beate Kvamstad-Lervold – spesialrådgiver Sintef Ocean

  4. Finalister presenteres

14.00-14.15

Forflytning til Havbassenget for alle deltakere

14.15-14.45

Finale i fartskonkurransen i Havbassenget.

De 5 beste konkurransegruppene kjører finaleheat.

(Videooverføring fra Havbassenget til Vrimle, Kahoot-rommet og weben)

14.45-15.15

Premieutdeling ved Forsker-Frederic - Formidler Vitensenteret Trondheim

15.15-15.45

Muligheter for å teste båt-modeller med bølger i Havbassenget

 

Det vil også foregå et arrangement torsdag 12.mars for deltakerne på NTNU campus Gløshaugen.

Se eget program Praktisk informasjon OSR2020 s. 8-9.

 

Følg oss på Facebook:

https://nb-no.facebook.com/marinteknikk/ og https://nb-no.facebook.com/oceanspacerace/

 SE INFORMASJONSFILM om KONKURRANSEDAGEN UNDER