Konkurransedagen

Planen for OSR2022 er foreløpig, at det vil foregå fysisk ved NTNU Gløshaugen torsdag 10.mars og ved NTNU Marinteknisk Senter - Tyholt- Trondheim fredag 11.mars for selve konkurranse delen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den fysiske gjennomføringen av Ocean Space Race 2021 i Trondheim, ble dessverre avlyst pga koronapandemien.

 

I stedet ble det avviklet en digital avslutning for OSR2021 som Zoom webinar for påmedte VG skoler. Avslutningen foregikk fredag 9.april-21 kl. 09-15, inkl. lunsj-pause. Se program detaljer under, med små tidsjusteringer underveis. Et video-opptak av hele programmet kan dere finne ved å klikke her.

Program Fredag 9.april–Zoom-webinar

Møteledere: Hedda Aksnes og Per Henrik Nærum Ramberg (marinstudenter) introduserte bidragene på programmet og fulgte opp eventuelle spørsmål (Q&A) fra deltakerne.

TID

TEMA

 

09.15-10.00

Velkommen til Ocean Space Race 2021

- Marin sitt interne teater (MIT) revyinnslag (5 -10 min.)

- Foredrag om studiet og forskningen ved Marinteknisk Senter (MTS)

ved Asgeir J. Sørensen - Leder NTNU AMOS

10.00-10.05

Filmopptak fra aktiviteter på laboratoriene til MTS

10.10-10.20

Flytende solenergi prosjekt ved Trygve Kristiansen - Professor NTNU-IMT

10.25-10.35

Offshore Wind ved Erin Bachynski - Professor NTNU-IMT

10.40-10.45

Musikalsk innslag ved Tåkeluren studentkor på marin

10.50-11.00

Akvakultur nytt ved David Kristiansen - Førsteamanuensis NTNU-IMT

11.00-11.05

Filmopptak fra aktiviteter på laboratoriene til MTS

11.05-11.15

Ocean Space Centre ved Sverre Steen - Instituttleder NTNU-IMT

11.20-11.30

Flytende bruer ved Ole David Økland - Seniorforsker Sintef Ocean

11.30-12.30

Lunsj med mat-servering ved den enkelte VGS

Eventuelt med visning av filmopptak fra lab MTS

12.30-12.45

Studentlivet på marin ved Einar Steen-Johnsen - Leder av linjeforeningen «Mannhullet» på marin

12.50-13.00

Autonome skip ved Beate Kvamstad-Lervold - Spesialrådgiver Sintef Ocean

13.05-13.15

Den unge havforskeren ved Jan Erik Stiansen – Forskningssjef Havforskningsinstituttet i Bergen

13.20-13.25

Filmopptak av OSR-modeller fra VGS

13.30-13.40

Wavefoil – en startup fra marin ved Audun Yrke Chief Innovation Officer Wave Foil

13.45-13.55

Zeabus ved Erik Dyrkoren CEO & Co-founder Zeabus

14.00-14.05

Filmopptak av OSR-modeller fra VGS

14.10-14.20

Studieprogrammet marin teknikk ved Jon Magnus Moen og Viet Duy Trinh (rekrutteringsstudenter på marin)

14.25-14.30

Filmopptak av OSR-modeller fra VGS

14.35-15.00

Kåring av beste rapport i hver konkurranseklasse offentliggjøres av fagjuryen ved Henrik Reiten (marinstudent)

Vinnerne vil bli publisert på OSR-nettsiden og facebook siden etter 9.april

 

 

 

Elever som leverte inn rapporter innen fristen søndag 21.februar, fikk tilbakemeldinger på innholdet i rapporten fra fagjuryen til OSR. På tilsvarende måte som tidligere år.

Fagjuryen kåret en vinner av den beste rapporten for de ulike konkurranse-klassene. Informasjon om vinnerne, ble publisert under toppfanen Vinnere på OSR nettsidene.

 

 Følg oss gjerne på Facebook:

https://nb-no.facebook.com/marinteknikk/ og https://nb-no.facebook.com/oceanspacerace/

 

 SE INFORMASJONSFILM om KONKURRANSEDAGEN UNDER