Konkurransedagen

Ocean Space Race 2020 ble dessverre avlyst pga koronapandemien.

 

Elever som leverte inn rapporter fikk tilbakemeldinger på dem, tilsvarende som er gjort tidligere år. Fagjuryen kåret en vinner av den beste rapporten i klassen Den Unge skipsdesigneren og Vindmølle. Se mer informasjon om vinnerne under toppfanen Vinnere.

 

For spørsmål vedrørende avlysningen, ta kontakt med Kristin Lauritzsen på 415 95 178 eller kristin.lauritzsen@ntnu.no.

 

Program Ocean Space Race 2020 –

Fredag 13.mars -MTS

 

Oppmøte kl. 07.30 i Vrimlehallen ved Marinteknisk Senter, Otto Nielsens vei 10

 

 

TID

TEMA

08.15

Alle konkurransegrupper må være på plass i auditorium T2(187) og T1(90). Øvrige deltakere kan sitte i Vrimle.

08.15-09.00

Velkommen til Ocean Space Race i aud. T2

(Videooverføring til auditorium T1, Vrimle)

Foredrag om studiet marin teknikk og forskningen ved Marinteknisk Senter (MTS) ved Asgeir J. Sørensen - leder NTNU AMOS

Praktisk informasjon om gjennomføringen av konkurransen

09.00-09.15

Gruppe A forflytter seg til Havbassenget

Alle modeller står utstilt i Havbassenget

Gruppe B gjør seg klare til omvisning på MTS

Oppmøte i 1. etasje ved trappen i Vrimle

09.15-10.40

Konkurranse gruppe A om beste båt- og vindturbinmodeller i Havbassenget
Se Praktisk informasjon OSR2020- (s. 12)

Omvisning gruppe B på MTS

Se Praktisk informasjon OSR2020- omvisningsprogram (s.16)

10.40-12.00

Konkurranse gruppe B om beste båt- og vindturbinmodeller i Havbassenget

Se Praktisk informasjon OSR2020- (s.12)

Omvisning gruppe A på MTS.

Oppmøte: kl. 10:20 utenfor den store garasjedøren i Havbassenget.

Se Praktisk informasjon OSR2020- omvisningsprogram (s.16)

11.00-11.15

Musikalsk innslag v/Tåkeluren- foran tribunen i Havbassenget

11.15-11.45

Konkurransen og omvisninger fortsetter

11.45-12.00

Forflytning til Vrimle for alle deltakere

12.00-12.50

Lunsj og korsang v/Tåkeluren for alle elever, frivillige studenter og andre bidragsytere i Vrimle

12.00-13.30

Lunsj og møte for alle lærere i auditorium T1 i 1. etasje MTS

13.00-14.00

Foredrag for gruppe A og B i aud. T2

(Videooverføring til Kahoot-rommet, Vrimle og weben)

  1. Studentlivet på marin (15 min.)

    ved Mathias Netland Solheim – leder av linjeforeningen «Mannhullet»

  2. Spennende marine prosjekter (15 min.)

    ved Hans Petter Hildre – NTNU instituttleder og styreleder SFI-MOVE

  3. Ocean Lab – en stor satsing for havnæringene (15 min.)

    ved Beate Kvamstad-Lervold – spesialrådgiver Sintef Ocean

  4. Finalister presenteres

14.00-14.15

Forflytning til Havbassenget for alle deltakere

14.15-14.45

Finale i fartskonkurransen i Havbassenget.

De 5 beste konkurransegruppene kjører finaleheat.

(Videooverføring fra Havbassenget til Vrimle, Kahoot-rommet og weben)

14.45-15.15

Premieutdeling ved Forsker-Frederic - Formidler Vitensenteret Trondheim

15.15-15.45

Muligheter for å teste båt-modeller med bølger i Havbassenget

 

Det vil også foregå et arrangement torsdag 12.mars for deltakerne på NTNU campus Gløshaugen.

Se eget program Praktisk informasjon OSR2020 s. 8-9.

 

Følg oss på Facebook:

https://nb-no.facebook.com/marinteknikk/ og https://nb-no.facebook.com/oceanspacerace/

 SE INFORMASJONSFILM om KONKURRANSEDAGEN UNDER