Bakgrunn

Ocean Space Race (OSR) er ett av prosjektene i regi av Samarbeidsforum Marin, som er en årlig konkurranse i mars måned for elever i den videregående skole med «Teknologi og forskningslære» på læreplanen.

 

Konkurransen blir arrangert av Samarbeidsforum Marin, SINTEF Ocean (tidligere MARINTEK) og NTNU i fellesskap. Elevene konkurrerer om å bygge beste båtmodell i skipsdesign, design av vindturbin og marine konstruksjon i åpen klasse. Modellene er utviklet i faget «Teknologi og forskningslære». Den landsomfattende konkurransen er et konkret tiltak for å øke interessen for realfag og spesielt havromsteknologi. I løpet av to dager deltar elevene på omvisninger, tester sine farkoster i et av verdens største havlaboratorium og lytter til spennende foredrag. Elevene konkurrerer i Havbassenget på Marinteknisk Senter (MTS) på Tyholt i Trondheim. I 2017 var totalt 400 deltakere påmeldt fra hele landet. Hele 22 ulike videregående skoler deltok.

 

Samarbeidsforum Marin er et samarbeidsforum mellom det marine næringsliv, NTNU og marinstudentene. Formålet er å bidra til flere flinke og godt motiverte marinstudenter ved NTNU. Det vil gi høyere kompetanse, og et mer kompetent og konkurransedyktig marint næringsliv.

 

Spørsmål om Samarbeidsforum Marin, kan rettes til forumets administrative leder Kristin Lauritzsen (mobil 41595178) eller styreleder Arne Fredheim (mobil 93459721).